Agrarøkonom

– På deltid – Karriere på fuld tid

Uddannelsen udbydes af landbrugsskoler i partnerskabet for lederuddannelser, og giver dig mulighed for at kombinere job og uddannelse på samme tid. Deltidsuddannelsen er målrettet dig, der ikke har mulighed for at deltage i en fuldtidsuddannelse. Måske har du egen landbrugsvirksomhed, er mellemleder med produktions- eller medarbejderansvar, eller måske er der andre årsager til at deltidsuddannelsen ved siden af dit landbrugsjob bare passer dig bedst.

Hvad lærer du….

Med udgangspunkt i din daglige gang og dit overblik i landbrugsvirksomheden, arbejder du i en kombination af mødedage og onlineundervisning med de tre fagområder i uddannelsen: Virksomhedsudvikling i landbruget, Landbrugets økonomi og finansiering, samt Strategisk virksomhedsledelse og personlig lederudvikling.

De tre fag sættes i spil i forhold til de udfordringer, som du møder i dine ledelsesfunktioner i landbrugsvirksom-heden, så du bliver klogere på og får input til de ting, der fylder og udvikler i din arbejdsdag og din virksomhed.

  • Ressourceorienteret strategiarbejde med miljø- og ressourcestyring, samt potentiale og udfordringer i at anvende relevant ekstern rådgivning, giver grobund for kompetencer til virksomhedsetablering og til en balanceret udvikling af landbrugsvirksomheden. Innovation, markedsføring og interessentkommunikation er centrale elementer i virksomhedens strategiske indsatsområder.

 

  • Analyse og vurdering af regnskab, budgetopstilling og –opfølgning samt overblik over alternativer inden for finansiering, investering og formuepleje, medvirker til at du kan foretage risikoanalyse og risikostyring i virksomheden. Globalisering, rammevilkår, markedsvilkår og politik spiller ind på virksomhedens muligheder, og derfor er det vigtige elementer i dit lederskab.

 

  • Organisatoriske, strategiske og personalepolitiske værktøjer kommer i spil for at udføre den overordnede virksomhedsledelse. Strategisk kommunikation med interessenter er essentielt, og det samme er medarbejdertiltrækning og –fastholdelse sammen med kompetenceudvikling: Din egen ledelsesmæssige såvel som virksomhedens. Projektledelse og netværk bliver centrale elementer i din værktøjskasse.

Uddannelsen afsluttes med en projektopgave, hvor du i samspil med en vejleder fordyber dig i relevant virksomhedsudfordring ud fra din praksis.

Målgruppe for uddannelsen på deltid

Uddannelsen er for dig, der er uddannet Produktionsleder, er fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring. Samtidig skal du være nysgerrig på mere og være parat til at afse tid og ressourcer til at indgå i et studie samtidig med dit job i erhvervet. Uddannelsen er gratis, og er ikke SU-berettiget.

Forud for start på uddannelsen vil du gennemføre en kompetence- og studieafklaringssamtale med en under-viser. Dette for at give dig og underviserne de bedste vilkår for at udnytte potentialet i uddannelsen via dit job.

Start

Opstart er 1. februar 2023, og du er færdiguddannet Agrarøkonom slut december 2024.

Spørgsmål eller mere information

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen på en landbrugsskole i partnerskabet.

Læs Faktaark om Agrarøkonomuddannelsen - Deltid

“Du er velkommen til at booke en samtale hvor vi sammen med dig afklarer mulighederne og spørgsmål – så du har det bedste grundlag for at træffe en beslutning om uddannelse og din fremtid.

Book en samtale