Unik læringsplatform

Deltidsuddannelser, hvor målgruppen er i job og dermed konsekvent tænker dagligdags såvel som strategisk praksis ind i uddannelsen, giver unikke muligheder for at skabe en læringsplatform med store perspektiver.

Du får som delvis selv-studerende en øget fleksibilitet og mulighed for, imellem fremmødedagene, at arbejde i det tempo, der passer i din studietilpassede hverdag.

Du vil undervejs i studiet opleve:

  • Sammenhængende undervisningsforløb, :hvor de aktiviteter, som du arbejder med i din hverdag, helt naturligt indgår i og udfordres af din læring i studiet.
  • Aktiverende undervisning, hvor du bringer studierelevante elementer og oplevelser fra praksis ind i den fælles undervisning. Det engagement, som du dermed deltager med, giver dig mulighed for at afprøvning af forskellige teknologier og metoder for at kortlægge, hvordan studierelaterede aktiviteter fungerer bedst og skaber værdi i såvel undervisning som i praksis.
  • Flipped classroom, hvor der ”vendes rundt” på din læring. Eksempelvis vil du opleve, at din underviser og dine studiekammerater i højere grad benyttes som sparringspartnere til at udfordre den teori, som du selv har suget til dig.
  • Elevtilpasset læring; hvor du nogle gange får mulighed for som studerende selv at medvirke til at tilpasse din læring til dine aktuelle behov – du bliver sat i centrum af din egne aktive læring ud fra refleksion og fordybelse.
  • En blanding mellem fremmødedage, onlineundervisning sparring med underviser og med dine studiekammerater og læringspartnere, i et højt studietempo, men med samtidig mulighed for tilpasning til dine jobmæssige aktiviteter. Kongresser og temadage giver yderligere input til dit studie.
En del af landbrugets lederuddannelser er e-læring og online undervisning.
 
Det er noget andet end at være i skole på traditionel vis. Her får du frihed til selv at kunne tilrettelægge din undervisning.
Du kan forny din viden, når det passer ind i din hverdag.
 
At gennemføre landbrugets lederuddannelser på deltid kræver en vis portion selvdisciplin, da du selv skal planlægge og prioritere din tid. Når dette er sagt, så giver fjernundervisning omvendt en stor frihed, da du kan følge undervisningen uanset tid og sted. Du får adgang til undervisningsmaterialet døgnet rundt og kan derfor selv planlægge, hvornår du vil læse og lave opgaver. 

Undervisningsformen for fjernundervisning

Undervisningsformen på deltidsuddannelserne varierer afhængig af uddannelse – men du vil typisk kunne møde følgende type opgaver:

  • Læsestof – teoretisk materiale du skal læse for at kunne gennemføre faget.
  • Video – i mange kurser/fag benytter vi små film til at underbygge teorien eller som opgaveoplæg.
  • Afleveringsopgaver – på alle kurser/fag skal du aflevere et antal afleveringsopgaver. Det er vigtigt, at du afleverer alle disse. Afleveringsopgaverne kan bestå af både almindelige skriftlige opgaver – men også lyd- og video-afleveringer – alt efter hvilket fag/kursus du læser som fjernundervisning.
  • Individuelle samtaler md din underviser og læringspartner.

Kommunikationen med underviserne på landbrugets lederuddannelser kan foregå via Teams og faciliteterne her sam ved de indlagte fremmødedage. 

Du skal kun møde ind til undervisning 4 gange. Til gengæld er der indlagt e-læring og sparring med din læringspartner, så du får det fulde udbytte med meget mere fleksibilitet.

Din læringspartner er en anden studerende på landbrugets lederuddannelse.

I uddannelsen er der løbende samtaler med en læringspartner. Læringspartneren er din personlige sparringsmakker under hele forløbet.

På uddannelsen får du artikler, podcasts mv. målrettet dine behov. Din læringsrejse består således af temaer og materialer, som er fælles med de andre, og af stof som understøtter dine behov.

Imellem de enkelte mødedage løser du opgaver, der tager afsæt i din virksomhed og dagligdag samt din personlige udvikling som leder. Der stilles desuden forskellige opgaver samt individuelt udvalgte artikler, videoer, podcasts mv. i forhold til de enkelte emner.

Ønsker du mere information?
Du er altid  velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.  

Book en samtale