Vi har åben for undervisning på Asmildkloster Landbrugsskole efter myndighedernes retningslinjer.

Det er vigtigt at du overholder de angivne tidspunkter for test for at få adgang til skolen.

Ved spørgsmål kan du kontakte testansvarlig souschef Lars Mogensen direkte på telefon 4047 4124 eller skolen på Telefon 8667 3222.

Hold dig opdateret og læs mere om situationen her og løbende information via UDDATA+ og E-boks.

Vi opfordrer til, at man finder den generelle viden om corona, smitteårsager mv. på den officielle side coronasmitte.dk

Vi understreger vigtigheden af, at vi passer på hinanden!

I det følgende vil vi fortælle hvad det konkret betyder for elever på Asmildkloster Landbrugsskole – Læs derfor hele beskeden!.

Der kan være detaljer i denne information, der ikke er beskrevet. Giver informationen anledning til spørgsmål kan du kontakte souschef Lars Mogensen på telefon 4047 4124.

Genåbning

Genåbningen af skolen går planmæssigt. Fra mandag den 26. april 2021 genåbnes skolen 100 % med fysisk fremmøde for alle elever.

Test

Kravet til test er at enhver der er på skolen, skal kunne fremvise en negativ covid-19 test der er taget for mindre en 72 timer siden. Vi har hidtil brugt det offentlige testsystem for at kunne opfylde kravene til testning.

Som et nyt element er test opgaven for egne elever og medarbejdere nu overdraget til Asmildkloster Landbrugsskole.

Den store fordel er at elever og medarbejdere nu kan testes på skolen og at der er kapacitet hertil. Du behøver således ikke at stå i kø eller bestille tider hos de offentlige testcentre mere – nu bliver du testet på skolen.

Asmildkloster – Testcenter

Vi har etableret Asmildkloster-Testcenter i Maskinhallen ved P-Pladsen.

Elever og medarbejdere testes på skolen søndag/mandag før adgang til skolen og igen onsdag. Dette betyder at alle altid har en test der er mindre end 72 timer gammel.

Fra søndag den 11. april 2021 tester vi egne elever og medarbejdere i testcenteret ved brug af Antigen-test, som gennemføres med prøve taget 2-3 cm i begge næsebor. Testen gennemføres af elev/medarbejder selv under supervision af skolens uddannede supervisorer.

Testcenteret har en kapacitet på 21 personer ad gangen. Alt er klargjort når du ankommer. Du møder til dit angivne tidspunkt og du skal kun koncentrere dig om at gennemføre testen efter anvisning fra supervisorerne.

Alle elever og medarbejdere skal inden adgang til skolen, igennem en test i testcenteret. Der udsendes en særlig plan herfor ugentligt til elever / medarbejdere. Hold dig orienteret da der kan ske løbende ændringer i planen.

Efter gennemført test vil der være en kort ventetid – cirka 15 minutter og så er svaret klar. Hvis du ikke er selvtransporterende til/fra skolen, er det et forslag at din chauffør venter indtil dit testsvar er klar.

Negativ test

Er din Antigentest negativ er alt godt og du kan fortsætte videre ind på skolen.

Positiv test

Er din Antigentest positiv skal du med det samme isolere dig selv fra andre og videre til en PCR-test. Er testcenteret lukket skal du tage hjem og besøge testcenteret næste morgen. Du kan få adgang uden tidsbestilling. Når du ankommer til det offentlige testcenter, skal du oplyse at du er testet positiv i en Antigen-test og at du derfor har brug for en PCR-test.

Er din test positiv vil én af skolens medarbejder tage kontakt til dig, aftale hvad du skal gøre og vejlede dig hele vejen, så du kan være tryg ved hvad der skal ske.

Handleplan ved positiv testresultat

Skole har en handleplan for hvad der skal ske hvis en elev eller medarbejder bliver testet positiv. Leder af indsatsen er souschef Lars Mogensen, Telefon 4047 4124.

Indberetning af testresultatet via SMS og til sundhed.dk

Skolen har et indberetningssystem som sikrer at du altid kan fremvise dit testsvar via en SMS og at du også kan finde dit svar på sundhed.dk.

Hvis du ikke bruger Asmildkloster Testcenter

Hvis du uanset grund ikke kan gennemføre Antigen testen i næsen, kan du bruge det offentlige testsystem.

Hvis du vælger dette, skal du fremvise testresultatet i Asmildkloster Testcenter på samme tidspunkt som du skulle have været testet her. Din test skal altid være mindre end 72 timer gammel (prøvetidspunktet).

 

Vær opmærksom på at du altid har en test der er mindre end 72 timer gammel – dette gælder hele ugen under ophold på skolen!

 

Test i det offentlige testsystem, skal foregå udenfor skoletiden.

 

Øvrig information

Hold dig orienteret via UDDATA+ og e-boks, så du altid ved hvad der er gældende for dig.

Der udsendes information direkte til hold/elever og medarbejdere, når der er specifikke informationer.

Det er vigtigt at du overholder de angivne tidspunkter for test for at få adgang til skolen.

Undervisning & Tændt kamera

Alle elever der deltager i Nødundervisning – Online via Teams jf. skema der fremgår af UDDATA+.

Ligesom undervisning på skolen kræver en indsats, så gør Online undervisning det også. Både for undervisere og dig som elev.

At gå i skole Online kræver det samme som når du er på skolen. Du skal have en god nattesøvn, spise morgenmad, skal ud af sengen, du skal være vågen, være frisk og til stede, du skal være koncentreret ellers lærer du for lidt eller måske slet ikke noget.

Det er dejligt at se og høre at mange gør sig umage med at få det bedste ud af situationen. At holde fokus på det der virker og at få det bedste ud af Online undervisning er vigtigt og så huske at hjælpe andre på vej og selv spørge hvis der er noget der er svært – så når vi alle langt.

Hæng i – også online – FORDI at online undervisning kan blive dagligdagen i et stykke tid endnu.

Når vi er fysisk på skolen, ser vi alle hinanden – Vi ønsker at det samme sker når vi er Online. Online undervisning uden kamera tilsluttet svarer til at gå ind i en klasse med en pose over hovedet. Eller blive væk fra klassen. Især i denne tid har vi brug for fællesskabet og Online virker det godt når vi kan se hinanden.

Vi har derfor et krav om at dit kamera er tændt når du har online undervisning.

Er dit kamera slukket i online undervisning, vil det blive registreret som udeblevet og dermed som ulovligt fravær, på samme måde som hvis du ikke er til stede på skolen når der er undervisning.

Er du i en uddannelsesaftale betyder ulovligt fravær, at din arbejdsgiver ikke modtager lønrefusion for dit skoleophold og arbejdsgiveren kan vælge at trække dig i løn.

Du kan bruge denne uge til at få dit webkamera støvet af og til at virke og fra på mandag den 11. januar 2021 har vi en forventning om at du og vi alle mødes til undervisning online med kameraet tændt.

Betaling for kostskoleophold

Elever der er på SU og som kan/er optaget på skolehjem vil få 90 % af deltagerbetalingen retur under nedlukningen, hvor der ikke er adgang til skolehjem/kostafdeling.

En afregning / opgørelse heraf vil ske ca. 14 dage efter afsluttet skoleophold.

Eventuel egenbetaling for elever der starter på nye forløb, afventer konkret genåbning for at minimere de administrative byder og undgå unødvendige opkrævninger.

Her finder du skolens instruks til elever og medarbejdere  i forbindelse med håndtering af Covid-19;

Download informationer

Mission
Asmildkloster Landbrugsskole er en landbrugsskole, oprettet i 1908 og som lige siden sin begyndelse har beskæftiget sig med uddannelse af medarbejdere og ledere til landbruget.

Skolen tilbyder hele landmandsuddannelsen samt landbrugets lederuddannelser til aktive, fagligt dygtige og udviklingsorienterede elever, der ønsker at blive landbrugsassistenter, faglærte landmænd eller leder i landbruget, som lønmodtager eller som ejer af egen virksomhed.

Med uddannelserne ønsker Asmildkloster Landbrugsskole at give eleven viden, færdigheder og holdninger, som udvikler den enkelte til en dynamisk, innovativ og selvstændig medarbejder og leder i dansk og internationalt landbrug. Skolen vil via sine lederuddannelser styrke den enkeltes selvstændighed og muligheder som leder eller selvstændig landmand.

Mål
Målet er, at uddannelsen kvalificerer eleven til arbejde i landbruget med vægt på ansvar og respekt for såvel dyr som natur. Samtidig er målet at give eleven forudsætninger til at fortsætte i en kompetencegivende videreuddannelse, eksempelvis via kombinationsforløb EUX-landbrug, som skolen har etableret i samarbejde med Viborg Gymnasium og HF.

Hovedopgaverne i 2015 og fremadrettet vil koncentrere sig om implementering af OK13/Lov409, EUD-reformen samt implementering og udvikling af EUX-forløbet på hovedforløbsniveau sammen med Viborg Gymnasium og HF. Dette omfatter arbejde med lærersamarbejde, uddannelseskoordinering og studiemiljø på begge skoler.

Skolens udsyn lokalt, nationalt og internationalt søges styrket via samarbejde med andre landbrugsskoler. Skolen er pt. deltager i Erasmus-projekt med udsendelse af Gf-elever i praktik. 2 andre projekter med lærerudveksling og praktik for elever efter grund- og hovedforløb er i ansøgningsfasen sammen med EUROPÆA, Travel to farm og Danske Landbrugsskoler.

Asmildkloster Landbrugsskole er en del af et stærkt netværk der sammen udvikler landbrugsuddannelserne i Danmark og sikrer veluddannet arbejdskraft til Dansk Landbrug.

Danske Landbrugsskoler er en forening for skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen og landbrugets lederuddannelse og har en mere end 110 årig historie.

Foreningen varetager landbrugsskolernes uddannelsespolitiske interesser og styrker skolernes tværinstitutionelle netværk og samarbejde på det pædagogiske og faglige område.

Danske Landbrugsskoler leverer det vigtigste råstof til et af Danmark absolut vigtigste erhverv – veluddannede unge til landbrug og fødevarer.

Her finder du Asmildkloster Landbrugsskoles seneste årsrapport.

Download denne her Årsregnskab 2020

Download denne information HER

Overgangen til elektronisk fakturering er et led i effektiviseringen af den offentlige sektor og gælder alle offentlige myndigheder i staten og kommunerne, som både skal kunne sende og modtage regninger elektronisk.

Dette betyder, at vi ikke længere tager imod fakturaer fra leverandører på PDF, papir eller via Læs-ind. Alle fakturaer skal fremover sendes til os via vores EAN-nummer. Hvis EAN-nummeret ikke anvendes, vil fakturaen blive returneret og betragtet som ikke modtaget.

Skolen modtager fra den 1. januar 2020 kun elektroniske fakturaer. Det betyder, at du som leverandør til Asmildkloster Landbrugsskole, skal bruge elektronisk fakturering. Dermed skal alle fakturaer og kreditnotaer sendes til vores EAN/GLN-nummer i fakturaformatet OIOUBL.

Vigtige informationer og krav

Når du sender fakturaer til Asmildkloster Landbrugsskole, skal de altid sendes til GLN/EAN-nummer:  5798 000 554283

Personreference / Medarbejderinitialer

Du skal altid anføre bestillers initialer. Det får du oplyst af den person, der har rekvireret opgaven. Er du i tvivl, om du har de korrekte initialer, skal du kontakte personen og få det bekræftet.

Initialerne skal indtastes i OIOUBL-fakturaen i personreference-feltet.

Modtagers navn og adresse

Alle fakturaer til Asmildkloster Landbrugsskole, skal udstedes til samme EAN/GLN-nummer uanset modtager.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er dagsdato + 30 dage

De fleste økonomisystemer kan lave elektronisk fakturering. Såfremt dit økonomisystem ikke kan dette kan du anvende Virk.dk’s nemhandelssystem til at sende en elektronisk faktura til os:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/NemHandel_Fakturablanket

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til elektronisk fakturering, er du velkommen til at kontakte os på: 30 59 08 30 eller am@asmildkloster.dk

Skitsen viser dine parkeringsmuligheder tæt ved Asmildkloster Landbrugsskole.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik

Ved at benytte denne side accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.

Cookiepolitik 

Om cookies
En cookie er en lille datafil, som hjemmesider gemmer på din computer, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren, næste gang du besøger websitet. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookie oversigt
Session cookies:
•  Login

Persistent cookies (3. part) – udløber inden for et givet tidsinterval
•  Google Analytics (statistik)
•  Add-this (facebook, twitter mv.)

Indeholder cookies persondata?
Der samles ikke personoplysninger op i vores cookies.

Formål med datalagringen med cookies?
Formålet med brugen af cookies er at øge hjemmesidens brugervenlighed og til statistik.

Hvor lang tid placeres cookies på brugerens udstyr?
Session cookies: Slettes automatisk når browseren lukkes

Kan cookies slettes?
Du kan til enhver tid slette cookies, der er gemt på din computer .

Kan cookies vælges fra?
Cookies kan fravælges ved at slå cookie-funktionen fra i browseren. Hvis cookies vælges fra, er der flere funktioner, som ikke lader sig gennemføre på hjemmesiden

Her finder du Asmildkloster Landbrugsskoles vedtægter

Vedtægterne er vedtaget af skolens bestyrelse den 18. marts 2009 og er uploaded på denne hjemmeside www.asmildkloster.dk den 27. juni 2020

“Du er velkommen til at booke en samtale hvor vi sammen med dig afklarer mulighederne og spørgsmål – så du har det bedste grundlag for at træffe en beslutning om uddannelse og din fremtid.